Forandring og forretning i landbruget

7. februar 2023

Fjordland Kongres – Temadag for landbruget
Med DIG og DIT LANDBRUG i centrum

Den 7. februar 2023 kl. 09.00 til 15.30
Vælg imellem 12 forskellige oplæg og sammensæt selv din dag!
Du får: Spændende talere, nye idéer og relevante inputs samt forplejning hele dagen
Fjordland kongressen 2023 har ”Forandring og forretninger i landbruget” som tema. 

Du kan bl.a. få guldkorn indenfor...
Økonomi og tips til regnskabet
Optimering af bedriften
Solceller & vindmøller
Fremtidens dyrehold & planteavl
Klima, bæredygtighed & biodiversitet

Hele landbrugserhvervet har oplevet voldsomme forandringer over de seneste måneder med store udsving i både afsætningspriser og omkostninger - bl.a. en konsekvens af krigen i Ukraine, som har medført høje energiomkostninger, høje kornpriser/-foderpriser og gødningspriser. 
Få inspiration, ideer og løsningsforslag til den fremtidige forretning i landbruget
Udover de økonomiske udfordringer har der også være forandringer i landbruget som følge af nye lovgivningskrav i alle driftsgrene, som stiller krav om ændringer i tanker og handlinger på bedriften. Besøg Fjordland Kongres og bliv klogere på det hele. 

Dagens oplæg:

3 Tips til regnskabet: Sådan kickstarter du bundlinjen i 2023

Hvad er ESG? Få styr på begrebet og bliv klædt på til at tackle klimaregnskabet i din bedrift

Bedst eller billigst: Skal du købe færdigproduceret grovfoder eller fremstille den selv?

Fokus på den gode arbejdsplads: Sådan får du plads til forskellighed og arbejdsglæde i din virksomhed

Tjen penge på sol og vind: Sådan bliver du en aktiv del af fremtidens vindmølle- og solcelleparker

Bag kulisserne hos ARLA: De nyeste 7 metoder til at producere bæredygtig mælk

Succes med økologisk planteavl – få kontrol over ukrudt uden brug af kemi

Work-life-balance: Sådan balancerer du arbejde, fritid og det gode liv på landet

3 ting du skal vide om fremtidens kvægstalde: Fokus på regler, sikkerhed og dyrevelfærd

Biodiversitet i øjenhøjde: Få 5 konkrete værktøjer til ESG-arbejdet i dit landbrug

Eksperternes 3 råd til den gode økonomi: Få styr på råvarepriser, inflation, gødningstildeling og landbrugsordning

Når ulykken rammer: Sådan sikrer du dig selv, din familie og din virksomhed

KØB BILLET HER

Program

Hele dagens program - valg af spor

09.00

Kaffe

09.30

Velkomst v/ direktøren

Henrik Hardboe Galsgaard

09.45

Fælles

Jens Kr. A. Møller, Adm. direktør DLR Kredit

Finansiering af fremtidens landbrug i en tid præget af forandring
Læs mere

Hver tid sine udfordringer. Sådan er det at være landmand og det skal man kunne lide. Men summen af udfordringer er blevet meget stor det sidste års tid.

Ud over store udsving i priserne på landbrugets salgsprodukter og inputfaktorer har vi også set ganske betydelige rentestigninger og stigende energipriser. Her til kommer en ikke ubetydelig opgave med at omstille landbrugsproduktionen bæredygtigt.

Nogle af disse forhold udfordrer landbruget, men andre skaber også nye forretningsmuligheder.

Jeg vil i mit indlæg give DLRs syn på fremtiden for dansk landbrug, hvordan vi får det finansieret, og hvordan vi sammen kommer igennem den bæredygtige omstilling.

10.45

Pause

11.00

Modul 1

Vælg mellem 4 oplægsholdere

Spor A: 
3 Tips til regnskabet: Sådan kickstarter du bundlinjen i 2023
Læs mere

Herunder hurtige regnskaber 2022 Kvæg af Jakob Jessen, Fjordland og Flemming Hølmkær, KvægXperten. Samt hurtige regnskaber 2022 Grise af Lisbet Bodilsen, Fjordland og Mads Waidtløw, SvineXperten.


Vind med vilje
Hvad kan vi lære af tidligere år, og hvad fortæller regnskaberne for 2022 os? Ud fra dette kigger vi på, hvad der skal til for at I mælke- og griseproducenter står med en stærkere bundlinje ved udgangen af 2023 – og vinder med vilje.

Spor B: 
Hvad er ESG? Få styr på begrebet og bliv klædt på til at tackle klimaregnskabet i din bedrift
Læs mere

Hvordan kan du konkret arbejde med ESG og klima i din bedrift.

Debatten om ESG og herunder ikke mindst Klimaregnskaber er på manges læber. Det er en vanskelig dagsorden at overskue, der er så mange begreber og for mange, en helt ny måde at tænke på.

Her kan du høre en overordnet gennemgang, hæftet op på konkrete tiltag, der konkretiserer nogle af begreberne indeholdt i en ESG arbejdet.

Anna Worm, teamleder natur og klima og virksomhedsejer Søren Andersen.

Spor C: 

Bæredygtig protein i foderplanen

Læs mere

Hvordan udnytter vi det protein vi selv kan producere? Er lupin, hestebønner og raps et reelt alternativ til sojaskrå?

Sven Erik Pinstrup, Fjordland og Niels Martin Nielsen, KvægXperten

Spor D: 
Fokus på den gode arbejdsplads: Sådan får du plads til forskellighed og arbejdsglæde i din virksomhed
Læs mere

Hvordan sikrer man, at der er plads til alle arketyperne på en arbejdsplads?  Og hvordan kan man som medarbejder og kollega tage medansvar for at skabe en arbejdsplads, hvor alle oplever mest mulig mening i arbejdet, og hvor man i fællesskab forebygger konflikter, demotivation, meningstab og stress?

Vi skal skabe et fælles sprog og en dybere forståelse af, hvad der skaber mening i arbejdet for én selv og ens kollegaer.

Helle Hein, Forsker indenfor motivation og ledelse

11.45

Frokost

12.45

Modul 2

Vælg mellem 4 oplægsholdere

Spor A: 
Tjen penge på sol og vind: Sådan bliver du en aktiv del af fremtidens vindmølle- og solcelleparker
Læs mere

Skab gode placeringer for fremtidens vindmølle- og solcelleparker.

Indlægget ruster dig til strategi for opkøb af arealer, således at Du forbedrer dine muligheder for at rejse vindmøller eller solceller på din egen jord.

Du får indblik i investeringsomfang for nye møller, tilslutnings betalinger samt driftsøkonomi i både vindmølle og solcelleanlæg. Herigennem bibringes du også et grundlag for at vurdere, hvad en eventuel lejer kan betale i jordleje, hvis du hellere vil leje arealer ud til møllegrund eller solcelleanlæg.

Seancen giver også en kortere omtale af muligheder for at solcelleanlæg installeres før egen måler, således at net tarif spares for eget forbrug af strøm fra solcelleanlægget.

Jens Tange Mølmann og Henrik Damgren fra Fjordland

Spor B: 
Bag kulisserne hos ARLA: De nyeste 7 metoder til at producere bæredygtig mælk
Læs mere

Hør om de første erfaringer med ARLAs nye tillægsmodel for bæredygtighed. Hvad er de nemme og svære løsninger for at kunne levere en mere bæredygtig mælk?

Jens F. Thomsen, KvægXperten og Morten Bonnerup, Landmand

Spor C: 
Succes med økologisk planteavl – få kontrol over ukrudt uden brug af kemi
Læs mere

Sådan kontrollerer du ukrudt uden brug af kemi

For at få succes med økologisk planteavl er det afgørende at holde sin ukrudtsbestand på et minimum. Dette gøres ikke med bekæmpelse alene men kræver et godt håndværk samt et grundigt kendskab til markens biologi. Kom og hør om de forskellige strategier og tiltag der benyttes af økologer i kampen med ukrudt.

Nikolaj Wagner, Fjordland og Kristoffer Gehlert Hilligsøe, Fjordland

Spor D: 
Work-life-balance: Sådan balancerer du arbejde, fritid og det gode liv på landet
Læs mere

Det gode liv på landet

Landmænd er kendt som et passioneret folkefærd. Vi har den lykke, at vores job og hobby smelter sammen. Det bliver samtidig også vores udfordring; hvordan finder vi balancen mellem vores arbejds- og privatliv? Kan vi holde til at arbejde som vi gør? Skal vi holde til at arbejde som vi gør? Med et kig ind i tendenserne i fremtidens arbejdsmarked tyder det på, at den yngre generation stiller anderledes krav end vi kender til i dag.

Det gode liv på landet er en livsstil, som involverer hele familien. Netop derfor skal vi gøre os ekstra umage med at forsøge at finde balancen, og måske grænsen, mellem arbejde og fritid. Med workshoppen "work-lige-balance" ønsker Fjordland at starte debatten om, hvordan vi gør både os selv og vores erhverv langtidsholdbar og attraktiv - også for næste generation. 

Malene Bach Sevelsted, coach og bestyrelsesmedlem hos Fjordland

13.30

Pause

13.45

Modul 3

Vælg mellem 4 oplægsholdere

Spor A: 
3 ting du skal vide om fremtidens kvægstalde: Fokus på regler, sikkerhed og dyrevelfærd
Læs mere

Kravene til indretning af stalde til kvæg er blevet skærpet og bliver det yderligere frem mod 2034. samtidig er det fokus på dyrevelfærd, effektivitet samt forhold for medarbejdere og arbejdssikkerhed. Hvad betyder alt det for den måde, hvorpå vi bygger stalde fremover?

Alexia Laustsen, KvægXperten og Robert Pedersen, BK Nord.

Spor B: 
Biodiversitet og ESG-rapportering. Hvordan kan du arbejde med biodiversitet og hvordan får du det til at give værdi i din ESG.
Læs mere

For få år siden var ordet biodiversitet noget der var forbeholdt forskere og den slags. Men nu er det blevet et alment kendt begreb, der blandt andet bliver brugt i forhold til arbejdet med ESG. Men hvordan giver det egentlig mening at arbejde med biodiversitet som almindelig dansk landmand? Kom og bliv inspireret til hvor og hvordan du kan arbejde med biodiversitet så det bliver et plus i dit ESG arbejde. Samtidig vil vi gerne afkræfte at der er et modsætningsforhold mellem klimadagsordenen og arbejdet med biodiversitet, tvært imod.

Anna Worm, Fjordland og Heidi Buur Holbeck, Naturrådgiverne

Spor C: 
Eksperternes 3 råd til den gode økonomi: Få styr på råvarepriser, inflation, gødningstildeling og landbrugsordning
Læs mere

 

  • Mulighederne i den nye landbrugsordning
    • Der bliver i 2023 mulighed for at søge ekstra tilskud til brak, flerårig græs, ekstensivering og konsumafgrøder. Hvad bliver betingelserne og hvordan løser man bedst udfordringen med kravet om 4 % brak
  • Optimer din gødningstildeling – forskellige perspektiver
    • Hvor ligger det optimale gødningsniveau ved høje gødningspriser og skal du fordele gødningen præcist efter biomassekort
  • Forventning til råvarepriser fremadrettet
    • Inflationen betyder at priserne er hoppet op i et varigt nyt leje mellem bund og top – det gælder på dine indkøb, men heldigvis også for dine salgsvarer. Vi dykker ned i hvad det betyder og hvilke konsekvenser det får for landbruget.
  • Penge bliver også en primær ”råvare”

Efter 14 år er seddelpressen nu sat i stop og for en tid endda vendt på hovedet inden den pakkes ned og stilles på lager. Uanede mængder af likviditet, pumpet ud i samfundet, er overstået og vender ikke tilbage foreløbigt. Vi kigger derfor ind i en ny finansiel tid, som kommer til at ændre den måde man disponerer.

Jens T. Møllmann, Fjordland og Jakob T. Nikolajsen, Fjordland

Spor D: 
Når ulykken rammer: Sådan sikrer du dig selv, din familie og din virksomhed
Læs mere

Har du overblik over konsekvenserne, hvis du kommer ud for en ulykke og havner i koma eller på anden vis bliver alvorligt syg og ude af stand til at tage vare på dig selv og virksomheden ?

Eller hvis dig og din ægtefælle skal skilles, eller hvis der sker dødsfald i nærmeste familie ???

Og ved du hvordan en nødlidende virksomheds økonomi også risikerer at indvirker på din ægtefælles/families økonomiske situation på lang sigt?

Indlægget giver dig indblik i hvordan du, virksomheden og familien -  med juridiske redskaber hurtigt kan være MEGET bedre stillet!!!

Marie Krabbe, Fjordland

14.45

Fælles + eftermiddagskaffe

Steen Bitsch, Direktør i Vestjyllands Andel

15.30

Slut

KØB BILLET HER
KØB BILLET HER

Praktiske oplysninger

Tidspunkt

7. februar 2023 kl. 09.00 til 15.30

Sted

Kulturcenter Skive, Skyttevej 12-14, 7800 Skive

Pris

850 kr. pr. billet.

Tilmelding

Tilmeld dig her eller ring på tlf. 9615 3000
Tilmeldingen er bindende
KØB BILLET

Sporvalg

Vælg de spor du gerne vil høre senest den 1. februar 2023.

Forplejning

Fjordland sørger for dejlig forplejning hele dagen.
userbubblechevron-down