Forandring og forretning i landbruget

7. februar 2023

 

KØB BILLET NU

Fjordland Kongres

Forandring og forretning i landbruget
Dato: 7. februar 2023 - 09.00 til 15.30
Fjordland kongressen 2023 har ”Forandring og forretninger i landbruget” som tema. Vi har sammensat programmet for dagen med spændende indlæg fra både eksterne indlægsholdere og interne rådgivere fra Fjordland. 

Vi starter ud med Jens Kr. A. Møller, der er Adm. direktør i DLR Kredit. Jens Kr. vil give os et indlæg, der kan gøre os klogere på dagens tema set med DLR Kredits briller. Kongressen vil også blive afsluttet med et eksternt indlæg om at sætte fokus på forretningen i den grønne omstilling ved adm. direktør Steen Bitsch, Vestjyllands Andel.

Hele landbrugserhvervet har oplevet voldsomme forandringer over de seneste mange måneder med store svingninger i både afsætningspriser og omkostninger - bl.a. en konsekvens af den frygtelige krig i Ukraine, som har medført høje energiomkostninger, høje kornpriser/-foderpriser og gødningspriser. Men også andre forandringer i landbruget omkring nye lovgivningskrav i alle driftsgrene, som vil stille krav om ændringer i tanker og handlinger på bedriften omkring sædskiftet, foderblandinger, regler om hold af kvæg, rapportering om klimapåvirkninger & ESG samt meget andet. Vi ved at mange allerede er godt i gang, men kongressen skal også bidrage med ideer og løsninger til den fremtidige forretning i landbruget.
KØB BILLET HER

Program

Hele dagens program - valg af spor

09.00

Kaffe

09.30

Velkomst v/ direktøren

Henrik Hardboe Galsgaard

09.45

Fælles

Jens Kr. A. Møller, Adm. direktør DLR Kredit

Finansiering af fremtidens landbrug i en tid præget af forandring
Læs mere

Hver tid sine udfordringer. Sådan er det at være landmand og det skal man kunne lide. Men summen af udfordringer er blevet meget stor det sidste års tid.

Ud over store udsving i priserne på landbrugets salgsprodukter og inputfaktorer har vi også set ganske betydelige rentestigninger og stigende energipriser. Her til kommer en ikke ubetydelig opgave med at omstille landbrugsproduktionen bæredygtigt.

Nogle af disse forhold udfordrer landbruget, men andre skaber også nye forretningsmuligheder.

Jeg vil i mit indlæg give DLRs syn på fremtiden for dansk landbrug, hvordan vi får det finansieret, og hvordan vi sammen kommer igennem den bæredygtige omstilling.

10.45

Pause

11.00

Modul 1

Vælg mellem 4 oplægsholdere

Spor A: 
3 Tips til regnskabet: Sådan kickstarter du bundlinjen i 2023
Læs mere

Herunder hurtige regnskaber 2022 Kvæg af Jakob Jessen, Fjordland og Flemming Hølmkær, KvægXperten. Samt hurtige regnskaber 2022 Grise af Lisbet Bodilsen, Fjordland og Mads Waidtløw, SvineXperten.


Vind med vilje
Hvad kan vi lære af tidligere år, og hvad fortæller regnskaberne for 2022 os? Ud fra dette kigger vi på, hvad der skal til for at I mælke- og griseproducenter står med en stærkere bundlinje ved udgangen af 2023 – og vinder med vilje.

Spor B: 
Hvad er ESG? Få styr på begrebet og bliv klædt på til at tackle klimaregnskabet i din bedrift
Læs mere

Hvordan kan du konkret arbejde med ESG og klima i din bedrift.

Debatten om ESG og herunder ikke mindst Klimaregnskaber er på manges læber. Det er en vanskelig dagsorden at overskue, der er så mange begreber og for mange, en helt ny måde at tænke på.

Her kan du høre en overordnet gennemgang, hæftet op på konkrete tiltag, der konkretiserer nogle af begreberne indeholdt i en ESG arbejdet.

Anna Worm, teamleder natur og klima og virksomhedsejer Søren Andersen.

Spor C: 
Bedst eller billigst: Skal du købe færdigproduceret grovfoder eller fremstille den selv?
Læs mere

 

Sven Erik Pinstrup, Fjordland og Jens F. Thomsen, KvægXperten

Spor D: 
Fokus på den gode arbejdsplads: Sådan får du plads til forskellighed og arbejdsglæde i din virksomhed
Læs mere

Hvordan sikrer man, at der er plads til alle arketyperne på en arbejdsplads?  Og hvordan kan man som medarbejder og kollega tage medansvar for at skabe en arbejdsplads, hvor alle oplever mest mulig mening i arbejdet, og hvor man i fællesskab forebygger konflikter, demotivation, meningstab og stress?

Vi skal skabe et fælles sprog og en dybere forståelse af, hvad der skaber mening i arbejdet for én selv og ens kollegaer.

Helle Hein, Forsker indenfor motivation og ledelse

11.45

Frokost

12.45

Modul 2

Vælg mellem 4 oplægsholdere

Spor A: 
Tjen penge på sol og vind: Sådan bliver du en aktiv del af fremtidens vindmølle- og solcelleparker
Læs mere

Skab gode placeringer for fremtidens vindmølle- og solcelleparker.

Indlægget ruster dig til strategi for opkøb af arealer, således at Du forbedrer dine muligheder for at rejse vindmøller eller solceller på din egen jord.

Du får indblik i investeringsomfang for nye møller, tilslutnings betalinger samt driftsøkonomi i både vindmølle og solcelleanlæg. Herigennem bibringes du også et grundlag for at vurdere, hvad en eventuel lejer kan betale i jordleje, hvis du hellere vil leje arealer ud til møllegrund eller solcelleanlæg.

Seancen giver også en kortere omtale af muligheder for at solcelleanlæg installeres før egen måler, således at net tarif spares for eget forbrug af strøm fra solcelleanlægget.

Jens Tange Mølmann og Henrik Damgren fra Fjordland

Spor B: 
Bag kulisserne hos ARLA: De nyeste 7 metoder til at producere bæredygtig mælk
Læs mere

Hør om de første erfaringer med ARLAs nye tillægsmodel for bæredygtighed. Hvad er de nemme og svære løsninger for at kunne levere en mere bæredygtig mælk?

Alexia Laustsen, KvægXperten og Morten Agger, kvægavler

Spor C: 
Succes med økologisk planteavl – få kontrol over ukrudt uden brug af kemi
Læs mere

Sådan kontrollerer du ukrudt uden brug af kemi

For at få succes med økologisk planteavl er det afgørende at holde sin ukrudtsbestand på et minimum. Dette gøres ikke med bekæmpelse alene men kræver et godt håndværk samt et grundigt kendskab til markens biologi. Kom og hør om de forskellige strategier og tiltag der benyttes af økologer i kampen med ukrudt.

Nikolaj Wagner, Fjordland og Niels Martin Nielsen, KvægXperten

Spor D: 
Work-life-balance: Sådan balancerer du arbejde, fritid og det gode liv på landet
Læs mere

Det gode liv på landet

Malene Bach Sevelsted, mentor og coach

13.30

Pause

13.45

Modul 3

Vælg mellem 4 oplægsholdere

Spor A: 
3 ting du skal vide om fremtidens kvægstalde: Fokus på regler, sikkerhed og dyrevelfærd
Læs mere

Kravene til indretning af stalde til kvæg er blevet skærpet og bliver det yderligere frem mod 2034. samtidig er det fokus på dyrevelfærd, effektivitet samt forhold for medarbejdere og arbejdssikkerhed. Hvad betyder alt det for den måde, hvorpå vi bygger stalde fremover?

Alexia Laustsen, KvægXperten og Robert Pedersen, BK Nord.

Spor B: 
Biodiversitet i øjenhøjde: Få 5 konkrete værktøjer til ESG-arbejdet i dit landbrug
Læs mere

For få år siden var ordet biodiversitet noget der var forbeholdt forskere og den slags. Men nu er det blevet et alment kendt begreb, der blandt andet bliver brugt i forhold til arbejdet med ESG. Men hvordan giver det egentlig mening at arbejde med biodiversitet som almindelig dansk landmand? Kom og bliv inspireret til hvor og hvordan du kan arbejde med biodiversitet så det bliver et plus i dit ESG arbejde. Samtidig vil vi gerne afkræfte at der er et modsætningsforhold mellem klimadagsordenen og arbejdet med biodiversitet, tvært imod.

Anna Worm, Fjordland og Heidi Buur Holbeck, Naturrådgiverne

Spor C: 
Eksperternes 3 råd til den gode økonomi: Få styr på råvarepriser, inflation, gødningstildeling og landbrugsordning
Læs mere

 

  • Mulighederne i den nye landbrugsordning
    • Der bliver i 2023 mulighed for at søge ekstra tilskud til brak, flerårig græs, ekstensivering og konsumafgrøder. Hvad bliver betingelserne og hvordan løser man bedst udfordringen med kravet om 4 % brak
  • Optimer din gødningstildeling – forskellige perspektiver
    • Hvor ligger det optimale gødningsniveau ved høje gødningspriser og skal du fordele gødningen præcist efter biomassekort
  • Forventning til råvarepriser fremadrettet
    • Inflationen betyder at priserne er hoppet op i et varigt nyt leje mellem bund og top – det gælder på dine indkøb, men heldigvis også for dine salgsvarer. Vi dykker ned i hvad det betyder og hvilke konsekvenser det får for landbruget.
  • Penge bliver også en primær ”råvare”

Efter 14 år er seddelpressen nu sat i stop og for en tid endda vendt på hovedet inden den pakkes ned og stilles på lager. Uanede mængder af likviditet, pumpet ud i samfundet, er overstået og vender ikke tilbage foreløbigt. Vi kigger derfor ind i en ny finansiel tid, som kommer til at ændre den måde man disponerer.

Christian Paulsen, Fjordland og Jakob T. Nikolajsen, Fjordland

Spor D: 
Når ulykken rammer: Sådan sikrer du dig selv, din familie og din virksomhed
Læs mere

Har du overblik over konsekvenserne, hvis du kommer ud for en ulykke og havner i koma eller på anden vis bliver alvorligt syg og ude af stand til at tage vare på dig selv og virksomheden ?

Eller hvis dig og din ægtefælle skal skilles, eller hvis der sker dødsfald i nærmeste familie ???

Og ved du hvordan en nødlidende virksomheds økonomi også risikerer at indvirker på din ægtefælles/families økonomiske situation på lang sigt?

Indlægget giver dig indblik i hvordan du, virksomheden og familien -  med juridiske redskaber hurtigt kan være MEGET bedre stillet!!!

Marie Krabbe, Fjordland

14.45

Fælles + eftermiddagskaffe

Steen Bitsch, Direktør i Vestjysk Andel

15.30

Slut

KØB BILLET HER

Praktiske oplysninger

Tidspunkt

7. februar 2023 kl. 09.00 til 15.30

Sted

Kulturcenter Skive, Skyttevej 12-14, 7800 Skive

Pris

850 kr. pr. billet.
Early bird pris 750 kr. ved køb af billet senest den 20. december 2022.  

Tilmelding

Tilmeld dig her eller ring på tlf. 9615 3000
KØB BILLET

Sporvalg

Vælg de spor du gerne vil høre senest den 1. februar 2023.

Forplejning

Fjordland sørger for dejlig forplejning hele dagen.
userbubblechevron-down